Avaleht uudised Liiklus KKK teenindusbüroode, eksamite ja dokumentide kohta kehtestatud eriolukorras
KKK teenindusbüroode, eksamite ja dokumentide kohta kehtestatud eriolukorras

KKK teenindusbüroode, eksamite ja dokumentide kohta kehtestatud eriolukorras

0
0

Kui kaua on Maanteeameti teenindusbürood suletud?

16. märtsil suleti Maanteeameti teenindusbürood 2 nädalaks. Maanteeamet annab jooksvalt teada edasistest tegevustest. Kõige parem on jälgida infot meie kodulehel.

Sõiduk

Kas sõidukeid on võimalik arvele võtta?

Hetkel on võimalik registreerida ainult uusi sõidukeid – selleks vajalikud toimingud teostab sõiduki müüja ise Maanteeameti e-teeninduses ning vajalikud dokumendid ja registreerimismärgid väljastatakse ilma otsese kliendikontaktita. Kasutatud sõidukite registreerimine hetkel võimalik ei ole, välja arvatud ülivajalikel ja edasilükkamatutel asjaoludel, mis omavad tähtsust eriolukorra lahendamisel (näiteks alarmsõiduki registreerimine; ravimite või toidukaupade vedamiseks kasutatava haagise registreerimine jms).

Kas on võimalik vormistada sõiduki ostu-müüki?

Maanteeameti teenindusbüroos sõiduki omanikuvahetust vormistada ei ole võimalik, küll aga on teenus kättesaadav Maanteeameti e-teeninduses – soovitame kasutada seda.

Kas on võimalik tellida kaduma läinud registreerimismärki?

Maanteeameti teenindusbüroos registreerimismärgi duplikaati tellida ei ole võimalik. Küll aga on teenus kättesaadav Maanteeameti e-teeninduses – soovitame kasutada seda ja valida kättesaamiseks sobiv pakiautomaat! NB! Mitte tellida registreerimismärke Maanteeameti teenindusbüroosse, sealt ei ole võimalik neid hetkel kätte saada!

Kas on võimalik tellida kaduma läinud registreerimistunnistust?

Maanteeameti teenindusbüroos uut registreerimistunnistust tellida ei ole võimalik. Küll aga on teenus kättesaadav Maanteeameti e-teeninduses – soovitame kasutada seda ja tellida dokument posti teel koju.

NB! Mitte tellida registreerimistunnistusi Maanteeameti teenindusbüroosse, sealt ei ole võimalik neid hetkel kätte saada.

Eksamid

Kuidas käituda, kui teooria- või sõidueksam ära jääb?

Kui eriolukorra ajal jääb eksami aeg Maanteeameti otsuse tõttu ära, siis  võetakse inimesega ühendust ning pakutakse uus eksamiaeg riigilõivu vabalt.

Uus aeg pakutakse juhul, kui inimene pole ennast juba ise uuele ajale registreerinud. E-teeninduses ei ole võimalik riigilõivuvabalt uuele eksamile registreerida.

Kuna ära on jäänud sadu eksameid, siis varuge kannatust.

Mis saab neist isikutest, kelle sõidueksam nüüd ära jääb ja teooria kohe-kohe lõpeb?

Iga üksikjuhtumit käsitleb Maanteeamet kirjaliku allkirjastatud avalduse alusel. Avalduses on vaja viidata eriolukorrale. Erandkorras anname ühe sõidueksami esimesel võimalusel.

Kes kompenseerib eriolukorra tõttu ära jäänud eksami tarbeks renditud haagise maksumuse

Kuna eksam jäi ära COVID-19 viiruse pandeemia pärast välja kuulutatud eriolukorra tõttu, loetakse põhjus vääramatuks jõuks ja Maanteeamet kulutusi ei kompenseeri.

Kas teooriaeksami aastane kestusperiood pikeneb seetõttu?

Teooriaeksam kehtib endiselt 12 kuud.

Kas pakutakse ise uus eksami aeg?

Maanteeamet kogub andmed kokku ja pakub eksamineeritavatele ise uue aja. Kui juhikandidaat ennast ise hilisemale ajale registreerib, siis talle uut aega ei pakuta ja riigilõivu vabalt seda ümber muuta ei saa.

Kas eksami aeg läheb järjekorra lõppu või nihkuvad kõigi ajad?

Need, kelle eksam ära jääb, ei liigu nn järjekorra lõppu, vaid püütakse teenindada eelisjärjekorras.

Juhtimisõigus ja juhiluba

Tervisetõend aegus või kohe aegub. Perearst ei võta vastu või on juba broneeritud visiidiaja tühistanud. Kas saab ilma kehtiva tervisetõendita juhiluba vahetada? Kas juhtimisõigus peatub?

Maanteeameti pädevuses ei ole võimalust teha seadusest tulenevatele nõuetele erandeid. Kehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend on vajalik ja ilma selleta juhtimisõigus liiklusseadus alusel peatub (§ 101 lg 8, § 124 lg 3 p 2). Samuti ei ole ilma kehtiva tervisetõendita võimalik vahetada juhiluba.

Eestis on kehtestatud eriolukord, mis tähendab, et tulebki harjuda tegutsema tavapärasest erineval moel. Perearstikeskused ei suuda hetkel pakkuda tervisekontrolli teenust (mis ongi kriisi olukorras teisejärguline), sest on korraldanud oma töö ümber nii, et nad oleksid valmis vastu võtma suurt hulka nakkusohtlikke patsiente. See on vajalik selleks, et uute haigusjuhtumite arv püsiks võimalikult väike.

Tuleb aru saada, et kriisiolukorras ei olegi võimalik paljusid teenuseid tarbida.

Hetkel on väljatöötamisel kriisiperioodil kehtetuks muutunud/muutuvate tervisetõendite automaatne pikendamine kriisi lõpuni ja sellest informeeritakse esimesel võimaluse. Palun jälgige meie kodulehte ja meediat.

Kuidas juhiluba vahetada, kui büroo on suletud?

Maanteeamet on loonud klientidele mugava võimaluse toimingute tegemiseks ilma kodust lahkumata – e-teenindus. Soovitame kõikvõimalikud toimingud praeguses eriolukorras e-teeninduse kaudu teha. E-teeninduse leiab siit.

Eestis on kehtestatud eriolukord, mis tähendab, et tuleb tegutseda tavapärasest erineval moel.

Kas juhiluba või esmast juhiluba peab endiselt loovutama? Kuidas seda teha?

Juhiluba või esmane juhiluba tuleb siiski loovutada, hoolimata sellest, et teenindusbürood on klientidele suletud. Dokument on võimalik loovutada posti teel (sh välisriigis viibides) koos täidetud juhiloa loovutamise lehega – leitav siit.

ADR-, ameti – ja täiendkoolitused

Kuidas viiakse läbi ADR-, ameti- ja täienduskoolituse õpet antud eriolukorras?

Seoses eriolukorraga riigis on ajutiselt lubatud ameti- ja täienduskoolitust ning autojuhi ADR koolitust viia läbi elektrooniliselt (sõiduõppe tunnid peavad endiselt olema läbi viidud individuaalselt). Kindlasti peab läbiviidav elektrooniline õpe olema tagantjärele tõendatav ehk elektrooniline õppelogi õpilase osalemise kohta tundides peab säilima.

Antud erandi tegemine on tähtis, kuna veosed ja reisijad vajavad vedamist ning autojuht, kes peab eriolukorra tõttu koju jääma, saab oma vaba aega targalt ära kasutada.

Antud erand on hetkel lubatud kuni 31.03.2020 (vajadusel pikendame).

Kuidas registreerida isik, kes tahab minna ameti- ja täienduskoolitusele ning kellel on välisriigi juhiluba, liiklusregistris?

Koolitusele ei ole koolitajal võimalik isikut e-teeninduse registreerida, kui isikul puudub juhtimisõigus liiklusregistris. Koolitajal on kohustus kontrollida välisriigi juhiloa kehtivust Eestis nagu Maanteeamet seda teeb. Lähtuvalt eriolukorrast riigis, tuleme sellistele isikutele vastu, et nad saaksid koolitusel osaleda. Koolitaja annab teada sellisest isikust info@mnt.ee (samal ajal, kui registreerib ülejäänud õppegruppi) ning samuti õppegrupi andmed, kuhu soovib isikut registreerida. Maanteeamet registreerib käsitsi antud isiku koolitusele.

Kuidas tellida pädevustunnistus ja ADR-tunnistuse eriolukorras?

E-posti teel tunnistuse taotlemiseks edastab isik aadressile info@mnt.ee digitaalselt allkirjastatud taotluse tunnistuse väljastamiseks. Alusblanketiks võib kasutada Maanteeameti blanketti: “Avaldus (PDF)“. Digitaalselt allkirjastatud taotluse juures tuleb isikul arvestada järgmisega:

  • Kirjutada juurde, mida soovite taotleda;
  • juurde panna info tasutud riigilõivu kohta;
  • tuua välja Eesti riigisisene aadress, kuhu dokument saadetakse;
  • arvesta, et liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus peab olema foto ja allkiri, mis ei ole vanem kui viis aastat.

ADR tunnistuse puhul on võimalik Tellida üksnes duplikaati. Vajaminevaid teooriaeksameid eriolukorra tõttu hetkel ei toimu.

 

JÄTA KOMMENTAAR

Sinu e-posti aadressi ei avalikustata Nõutud väljad on märgitud *