Avaleht Kasulikku

Kasulikku

liikleja-meelespea-ja-liiklusohutus

 Endast ja teistest lugupidav liikleja teab, et:

  • liigeldes tuleb järgida liiklusreegleid;
  • kaasliiklejatesse tuleb suhtuda lugupidavalt, isegi nende eksimuste korral;
  • oma viisaka käitumisega on ta eeskujuks kaasliiklejatele;
  • lapsesilmade tasandilt paistab liikluspilt teistsugune;
  • kõiki liiklejaid tuleb võrdselt hinnata. Ülevaate liiklusega seotud statistikast saab Maanteeameti kodulehelt;
  • Teistes Euroopa riikides kehtivatest põhilistest liiklusnõuetest (kiirusepiirangud, ohutusnõuded, lubatud alkoholi piirmäär jne.) saab ülevaate siit;
  • Kliendiinfo telefon 612 3000 võtab vastu infot liiklusohtlikest olukordadest, mille edastamist võiks reeglina pidada hädaabinumbrile 112 ebaotstarbekaks. Politsei- ja Piirivalveameti kliendiinfo telefon töötab esmaspäevast pühapäevani kella 8.00-19.00 (hind kehtib vastavalt valitud operaatorfirmale). Kõik kliendiinfo telefonile saabunud kõned salvestatakse.