Avaleht Kasulikku Kindlustusest

Kindlustusest

 

inges suur-mkindlust logo_min-sha2UrlX-5wEsrrV0qRDj5z4xoWgLBo

Kindlustusestliikluskindlustuse

Millest sõltub liikluskindlustuse makse eelkõige?

1. sõiduki liigist ja sõiduki kasutamise otstarbest – nt sõiduauto, mootorratas, veoauto (madalamate baasmaksetega on traktorid, mootorrattad ja haagised, kõrgematega on taksod ja veoautod, millega veetakse ohtlikke veoseid);
2. sõiduki arvelolekukohast – sõiduki registreerimistunnistusele kantud omaniku aadress või sõiduki kasutamisel rendilepingu alusel rendilepingule kantud rentniku (vastutava kasutaja) aadress;
3. sõiduki tehnilistest omadustest – mootori võimsus (kw), veoautodel ja haagistel registrimass ning bussidel kohtade arv (mida väiksem on sõiduki mootori võimsus, registrimass või bussi kohtade arv, seda odavam on selle kindlustamine);
4. sõiduk-isik paarile kehtivast riskikoefitsiendist;
5. juhi staažist või vanusest (mitte kõikides kindlustusseltsides);

Millised on kindlustuskatte võimalused?

1. Kohustusliku liikluskindlustustusega kindlustate oma vastutuse teiste liiklejate ees. Liikluskindlustus katab ka Teie poolt teeäärsetele rajatistele ning liiklusmärkidele põhjustatud kahjud. Vastavalt Liikluskindlustuse seadusele hüvitab kindlustusandja ka liiklusõnnetuses süüdi oleva sõidukijuhi ravikulud.
2. Kindlustamisele kuulub vähemalt kaherattaline mootorsõiduk ja selle haagis, mille valmistajatehase poolt lubatud suurim kiirus on üle 15 kilomeetri tunnis ja millel peab olema registreerimismärk. Eelnimetatud sõidukina käsitatakse ka trammi, trollibussi ja nende haagiseid.
3. PS. Alates Eesti ühinemisest Euroopa Liiduga kehtib tavapoliisi kindlustuskaitse ka Euroopa Liidu liikmesriikides ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides. Et tavapoliis on ainult eestikeelne, siis on soovitav Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikidesse sõites omada siiski rahvusvahelise liikluskindlustuse poliisi ehk rohelist kaarti. Roheline kaart on ka edaspidi kohustuslik, kui sõidetakse riiki, mis pole EL liikmesriik ega Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik.

Kuidas valida õiget seltsi?

1. Anna maaklerile teada kas oled huvitatud liikluskindlustusega kaasnevatest lisaväärtustest või ainult tavakaitsest.
2. Liikluskindlustuse puhul pakuvad kõik kindlustusseltsid sarnast kaitset.
3. Kindlustusseltsid pakuvad juurde lisavõimalusi kahjukäsitluse või hädaabiteenuste osas.
4. Ole kindel, et oled üheselt saanud aru nii mõistetest ning oma õigustest ja kohustustustest. Sa tead, mis on kindlustusobjekt, mida loetakse kindlustusjuhtumiks, millistel põhimõtetel toimub hüvitamine ning milline on vaidluste lahendamise kord.