Avaleht uudised Liiklus Liiklejate õigused ja kohustused, mida peab teadma igapäevases liikluses osaledes
Liiklejate õigused ja kohustused, mida peab teadma igapäevases liikluses osaledes

Liiklejate õigused ja kohustused, mida peab teadma igapäevases liikluses osaledes

0
0

Liiklusreeglite kogumiku näol on tegemist väljavõttega liiklusseadusest. Väljavõtte eesmärgiks on lihtsustada liiklejate jaoks vajalike liiklusreeglite leidmist ja tundma õppimist. Seadusest on nopitud välja reeglid, ehk siis need liiklejate õigused ja kohustused, mida peab teadma igapäevases liikluses osaledes. Kõrvale on jäetud kõik see, mida liiklemisel otseselt vaja ei lähe.

Valikute tulemusena on ligi 100-leheküljelisest liiklusseadusest tekkinud 30-leheküljeline reeglite kogumik. Liiklusreeglite väljavõttes ei ole seaduse teksti muudetud ning reeglite jaotus on sama, mis seaduses, säilitatud on ka paragrahvide numeratsioon. Mõned paragrahvid on tõstetud tekstis teise kohta, näiteks jalgratturi reeglite juurde on toodud ka nõuded jalgrattale ja jalgratturile. Üldsätetes on kirjas mõisted, fooritulede tähendused ja reguleerija märguanded ning keskkonnakaitsenõuded. Üldised reeglid puudutavad liikluskorda, suurimat lubatud sõidukiirust, üldiseid kohustusi, teeandmist, peatumist ja parkimist ning raudtee ületamist. Järgnevad jalakäijat ja sõitjat puudutavad reeglid.

Jalgratta, tasakaaluliikuri, pisimopeedi- ja mopeedijuhi reeglite juures on ära toodud ka jalgrattale, tasakaaluliikurile ja pisimopeedile esitatavad nõuded ning jalgratta ja pisimopeedi juhi kohta käivad nõuded.

Juhi liiklusreeglites on toodud juhi üldkohustused, sõitjate ja veoste veo üldised nõuded, juhi kohustused vähemkaitstud liiklejate – jalakäijate ja jalgratturite, suhtes. Samuti lapse ohutust puudutavad lisanõuded, ühissõidukit puudutav ja juhi märguanded. Veel on juhi reeglites toodud ära tulede kasutamist, sõiduki asukohta ja piki- ning külgvahet, pöördeid ja reavahetust, kiirust, möödasõitu, möödumist ning ristmike ja raudtee ületamist puudutavad reeglid.

Lisatud on ka hädapeatumist, pukseerimist, liiklemist õuealal, kiirteel, jääteel ning tunnelis puudutavad nõuded, loomveokiga ja loomadega liiklemise nõuded, liikumispuudega juhi või teda või pimedat inimest teenindava juhi eriõigused, samuti olulisem, mida teada liiklusõnnetuse kohta.

Kogumiku kasutamist lihtsustab sisukord, mille vastaval real klõpsates pääseb kiiresti otsitava teema juurde. Samuti on tekstis olevad sinist värvi kirjed ühendatud suunamisega selles viidatud teistele sätetele või dokumentidele.

Liiklusreeglite kogumiku on koostanud liiklusreegleid ning nende tausta hästi teadvad spetsialistid parimate kavatsustega, püüdes tajuda ja välja tuua just seda osa liiklusseadusest, mis teel liiklejale igapäevaselt vajalik. Kogumikust välja jäänud osa ei ole õiguslikult sugugi vähemtähtis, kuid koostajate hinnangul on võimalik liikluses edukalt osaleda seda üksikasjalikult teadmata.

Tutvu liiklusreeglite kogumikuga siin. (442.58 KB, PDF)

Maanteeameti liiklusohutuse osakond

JÄTA KOMMENTAAR

Sinu e-posti aadressi ei avalikustata Nõutud väljad on märgitud *