Avaleht Maanteeinfo 1510

Maanteeinfo 1510

Maanteeameti liiklusinfo rakendus Tark Tee annab teekasutajatele infot liikluspiirangute, teetööde ja teeolude kohta. Tark Tee aitab planeerida ohutumat ja efektiivsemat teekonda.

1510

Maanteeinfo telefonile saab edastada infot riigiteedel esinevate probleemide kohta.

Helistage, kui märkate et:

 • teel on liiklustakistus;
 • tee on määrdunud (sõnnik, muld, liiv jms);
 • liiklusõnnetuse tagajärjel on teel praht;
 • teel on liiklusohtlikud augud;
 • kruusatee on halvas seisukorras;
 • tee on üleujutatud;
 • teel on libe või lumme tuisanud;
 • teel on lahtised kivid või killustik;
 • liiklusmärk on katki, puudu või eksitav;
 • teele on langenud puid;
 • teel on loomakorjus;
 • teel on muu liiklusele ohtu põhjustada võiv olukord.

Infotelefon registreerib teated ja edastab need Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskusele, teehooldajatele või teistele koostööpartneritele.

Telefon 1510 töötab üleriigiliselt ja ööpäevaringselt ning numbrit saab valida nii mobiililt kui ka lauatelefonilt. Lisaks lühinumbrile on ka pikk lauatelefoni number 614 0500. Lühinumbrile 1510 helistamine on tasuta ja lauatelefonile helistades tuleb kõne eest tasuda vastavalt teenuse operaatori paketipõhisele hinnale.

Maanteeinfo elektronposti aadress on teeinfo@112.ee

Telefoni haldab Häirekeskus.