Avaleht Tehnoülevaatus

Tehnoülevaatus

ylevaatus

Meie soovitame:

Harjumaa     Tallinn     Ida-Virumaa     Lääne-Virumaa      Järvamaa     Raplamaa       Tartumaa     Jõgevamaa        Põlvamaa     Võrumaa     Valgamaa     Viljandimaa      Pärnumaa     Läänemaa     Hiiumaa     Saaremaa

 

Sõiduki võib, sõltumata selle registreerimiskohast, esitada korralisele ja erakorralisele ülevaatusele mistahes ülevaatuspunkti, kellel on õigus teostada selle kategooria sõiduki korralist ja erakorralist ülevaatust.

Korduvülevaatuseks peab sõiduki esitama samasse ülevaatuspunkti, kus korduvülevaatus määrati.

Ülevaatuse tulemusena tuvastatakse sõiduki kehtivatele tehnonõuetele vastavus või mittevastavus ja määratakse sõiduki järgmise ülevaatuse kuu ja aasta, mille möödumisel sõiduk kaotab kehtivatele tehnonõuetele vastavuse.

Ülevaatuseks peab sõiduki omanik, rentija või kasutaja esitama ülevaatajale järgmised dokumendid:

  • sõiduki registreerimistunnistuse või selle B-osa
  • isikut tõendav dokument

Lisaks eelnevale vastavalt ülevaatuse liigile:

  • korduvülevaatusel eelmise ülevaatuse kontrollkaart
  • erakorralisel ülevaatusel teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise akt
  • vanasõidukil vanasõidukiks tunnustamise akt
  • takso ülevaatusel taksomeetri kohandamistunnistus
  • ohtlike veoste paak- või paakkonteinersõiduki, autokraana ja alates 2005. aasta 1. jaanuarist 7-tonnise ja suurema tõstevõimega hüdrotõstukiga või 10-meetrise ja suurema tõstekõrgusega korvtõstukiga varustatud sõiduki ülevaatuseks kontrollasutuse poolt väljastatud tehnilise kontrolli protokoll. Kui ohtlike veoste paak- või paakkonteinersõidukit kasutatakse rahvusvahelisel veol, tuleb lisaks esitada kontrollasutuse poolt väljastatud veoanuma ADR vastavuse tunnistus
  • CEMT-sõiduki ülevaatusel valmistaja või tema Eestis volitatud esindaja poolt väljastatud vormikohased tunnistused selle kohta, et veoauto ehitus vastab müra ning heitgaaside osas erinõuetele ning veoauto ja tema haagis vastavad kõrgendatud ohutusnõuetele